Garden Grove Unified School District Soars as Leader in College Readiness - article thumnail image

Khu Học Chính Garden Grove Vươn Lên Vị Trí Dẫn Đầu Trong Việc Chuẩn Bị Cho Học Sinh Vào Đại Học

Khu Học Chính Garden Grove tiếp tục vươn lên vị trí dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học trong toàn hạt Orange cũng như tiểu bang California. Trong niên học 2016-2017, 57.5% học sinh lớp 12 Trường Trung Học cấp II Garden Grove đã đạt được các yêu cầu a-g rất cam go để hội đủ điều kiện vào hệ thống trường UC hoặc CSU, so với 52% toàn hạt Orange, và 46.8% toàn tiểu bang.

Với sự gia tăng từ 51.6% của niên học 2015-2016 lên 57.5% của niên học 2016-2017, việc chuẩn bị vào đại học của GGUSD  có mức tiến bộ cao hơn so với mức tiến trung bình của hạt Orange và toàn tiểu bang. Để so sánh, mức tiến bộ trung bình của hạt Orange và tiểu bang California chỉ tăng thêm khoảng một phần trăm.

Ông Bob Harden, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, phát biểu, “Chúng tôi chú trọng 100% vào việc bảo đảm các em học sinh sẽ được chuẩn bị để thành công trên đường đời sau khi các em rời GGUSD.” “Tất cả giáo viên và các vị trưởng bộ môn đang đạt được những hiệu quả vượt bậc trong việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học, và tất cả học sinh vẫn tiếp tục thăng tiến để đạt được những kỳ vọng cao về học vấn.”

Sự thành công mà học khu đạt được một phần là do việc áp dụng một cách xuất sắc chương trình AVID chuẩn bị vào đại học tại các trường trung học cấp I và trung học cấp II. Trường Trung Học Cấp I Doig và trường Trung Học Cấp II Santiago được tuyên dương là trường kiểu mẫu trên toàn quốc trong việc thực hiện chương trình AVID, và trường Trung Học Cấp I Alamitos được tuyên dương là trường xuất sắc trong tất cả các trường. GGUSD cũng có những bước tiến mới là cho các học sinh lớp sáu cơ hội để học hỏi các phương cách của chương trình AVID.

Với tỉ lệ học sinh hoàn tất các lớp a-g tăng từ 28.9% vào năm 2005 đến 57.5% hiện nay, GGUSD  đã tiến bộ gấp bội trong việc chuẩn bị vào đại học suốt thập niên vừa qua.

 

 

Tricia Viveros, á khoa lớp 2017 của trường Trung Học Cấp II Garden Grove, đã sẵn sàng vào đại học ngay khi tốt nghiệp, và hiện đang theo học tại trường Đại Học Yale.