Garden Grove Masons Recognize GGUSD Students for Determination - article thumnail image

Hội Huynh Đệ Garden Grove (Garden Grove Masons) Tuyên Dương Học Sinh GGUSD Về Lòng Quyết Tâm

Vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Tư, 25 tháng 4, 20 học sinh của Khu Học Chính Garden Grove đã được Hội Huynh Đệ Địa Phương Garden Grove tuyên dương về lòng quyết tâm và sự kiên cường trước những thử thách trong buổi lễ Khen Thưởng Đặc Biệt Dành Cho Các Trường Công Lập. Buổi lễ được tổ chức tại Garden Grove Masonic Lodge No.351, 11270 Acacia Parkway, thành phố Garden Grove.

Ông Bob Harden, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục GGUSD phát biểu, “Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và sự quan tâm của hội huynh đệ địa phương qua việc tuyên dương những học sinh đã chứng tỏ được các kỹ năng sống quan trọng như tính kiên trì và lòng quyết tâm.”

Tuyên dương các học sinh của Khu Học Chính Garden Grove là một phần trong những hoạt động thường niên của hội dành cho các trường công lập. Tháng Tuyên Dương Các Trường Công Lập đã được các Hội Free and Accepted Masons of California khởi đầu vào năm 1920.

Các học sinh nhận bằng khen gồm có Chuong Tran và Emily Lopez, trường Trung Học Cấp I Alamitos; Jack Phillips và Lacie Vadkerti, trường Trung Học Cấp I Bell; Esteban Gonzalez và Leslie Lopez, trường Trung Học Cấp I Doig; Victor Castillo và Olivia Colon, trường Trung Học Cấp I Fitz; Jaime Torres và Kaitlin Hoang, trường Trung Học Cấp I Irvine; Thomas To và Fernanda Cueva, trường Trung Học Cấp I Jordan; Connor Greene và Citlali Zetina, trường Trung Học Cấp I Lake; Brian Nguyen và Giang-Thanh Nguyen, trường Trung Học Cấp I McGarvin; Hugo Berber và Mary Nguyen, trường Trung Học Cấp I Ralston; Angel Diaz và Desiree De La Riva, trường Trung Học Cấp I Walton.

 

 

Hiệu trưởng trường Trung Học Cấp I Alamitos, Christine Pflughoft và phó hiệu trưởng, Abbie Stirone chúc mừng em Chuong Tran và Emily Lopez nhận được sự tuyên dương đặc biệt từ Hội Huynh Đệ Garden Grove.