NOTICE OF PUBLIC HEARING - article thumnail image

THÔNG CÁO VỀ VIỆC ĐIỀU TRẦN

THÔNG CÁO NÀY NHẰM LOAN BÁO việc Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove, Hạt Orange, tiểu bang California sẽ tổ chức một buổi điều trần liên quan đến Chi Phí Xây Cất vào ngày 5 tháng 3/2018. Bản Báo Cáo Giải Trình về Chi Phí Xây Cất sẽ được đưa ra cho công chúng xem xét và góp ý trong thời gian 20 tháng 2 – 6 tháng 3 trong giờ làm việc từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều tại các cơ sở thuộc Trung Tâm Bảo Trì.

Buổi điều trần sẽ diễn ra vào lúc 7:00 tối tại Trung Tâm Giáo Dục, địa chỉ 10331 Stanford Avenue, Garden Grove, California.

Hội Đồng sẽ cứu xét đề nghị lượng định lại chi phí xây cất nhà ở từ $3.48 lên $3.79 mỗi xích vuông (square foot) dành cho việc tu bổ và những dự án mới nhằm gia tăng diện tích sử dụng lên hơn 500 xích vuông, định giá lại việc xây cất nhà ở mới dành riêng cho người cao niên từ $0.56 lên $0.61 mỗi xích xuông và việc xây cất khu thương mại/kỹ nghệ từ $0.56 lên $0.61 mỗi xích vuông theo diện tích có mái che và tường vây quanh (ngoại trừ nhà kho cho thuê sẽ hạ giá từ $0.10 xuống $0.06 mỗi xích vuông theo diện tích sử dụng). Nếu được chấp thuận, việc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực tính từ ngày 5 tháng 5, 2018.

Thông cáo này sẽ được yết tại ba (3) địa điểm trong khu học chính, mỗi nơi một bản: Trung Tâm Giáo Dục, địa chỉ 10331 Stanford Avenue, Garden Grove; Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, địa chỉ 16566 Newhope, Fountain Valley và Trường Trung Học Cấp II Pacifica, địa chỉ 851 Lampson Avenue, Garden Grove.