GGUSD Names Elementary School Spelling Bee Champ - article thumnail image

Khu Học chính Garden Grove Trao Giải Thưởng Cuộc Thi Đánh Vần Cho Trường Tiểu Học Patton

Em Brandon Tran, học sinh lớp 6 Trường Tiểu Học Patton đã đoạt giải quán quân trong Kỳ Thi Đánh Vần Thường Niên Cấp Học Khu lần thứ 31 dành cho học sinh Tiểu Học vào ngày 21 tháng 2. Đây là lần thứ nhì em Brandon Tran đoạt giải quán quân vì năm ngoái em cũng đứng đầu trong kỳ thi đánh vần.

Em Brandon Tran đã đánh vần đúng chữ exhilarating” là chữ quyết định kết quả và đưa em lên vị trí đánh vần giỏi nhất trong số các thí sinh đại diện cho 43 trường tiểu học trong KHCGG. Giải nhì đồng hạng thuộc về hai em Cynthia Tran trường Tiểu Học Heritage và em Charlotte Palisoc trường Tiểu Học Peters 4-6.

Teri Rocco, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Cuộc thi đánh vần có từ lâu đời của KHCGG giúp tạo cho học sinh thói quen học tập chuyên cần và phát triển năng lực đọc viết. Mỗi năm, tôi đều cảm thấy cảm kích về tài đánh vần giỏi vượt trội của các em.”

Học Khu Trưởng KHCGG Gabriela Mafi, Phụ Tá Học Khu Trưởng phụ trách Giáo Dục Cấp Tiểu Học Sara Wescott và Uỷ viên Hội Đồng Giáo Dục Teri Rocco đã tặng cúp thưởng cho quán quân Brandon Tran.

Những thí sinh tham gia Cuộc thi Đánh Vần là những em đứng đầu trong cuộc thi đánh vần của từng trường trong số 43 trường tiểu học thuộc KHCGG.