GGUSD High School Students Get Behind-the-Scenes Lesson in City Government - article thumnail image

Các Học Sinh Trung Học Cấp II Thuộc KHCGG Học Hỏi Về Hoạt Động Thành Phố Trong Hậu Trường

Vào ngày 15 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove (KHCGG) và Thành Phố Garden Grove cùng phối hợp để tổ chức Ngày Thanh Niên Tham Gia Chính Quyền lần đầu tiên kể từ năm 1993. Hơn 60 học sinh đóng vai những viên chức chính quyền, kể cả sáu học sinh trong chức vụ uỷ viên hội đồng thành phố và một em được chọn giữ chức thị trưởng danh dự.

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, Bà Teri Rocco phát biểu: “Chúng tôi rất cảm kích thành phố Garden Grove đã phối hợp cùng chúng tôi để các em học sinh có được kinh nghiệm trực tiếp về guồng máy chính quyền. Kinh nghiệm này có thể là động lực thúc đẩy thế hệ sau vào những chức vụ dân cử.”

Hơn 150 học sinh lớp 12 thuộc bảy trường trung học tổng hợp cấp II đã nộp đơn tham gia và chọn lựa vai trò hoặc bộ phận làm việc trong chính quyền thành phố. Nhân viên thành phố đã xem xét đơn của các em, và mỗi học sinh ứng cử vào chức vụ thị trưởng và hội đồng thành phố phải thuyết trình trong hai phút. Học sinh được đánh giá dựa trên sự chuẩn bị, giọng nói, phong cách, nhìn cử toạ trực diện, phát âm rõ ràng, cách sắp xếp nội dung và sự hăng say khi trình bày.

Các học sinh đi thăm các bộ phận làm việc được chỉ định cho các em và học hỏi về vai trò của bộ phận này trong chính quyền địa phương, cùng những khó khăn và những mặt tích cực. Các em ghi lại những chi tiết và soạn bài thuyết trình để trình bày trước buổi họp hội đồng thành phố cũng do các học sinh tập diễn, qua đó các em sẽ học hỏi cách thành phố hoạt động và giải quyết những vấn đề.

Em Esmeralda Michel trường Santiago, hai em Viet Pham và Steven Nguyen trường Bolsa Grande, và em Jeanette Vivas trường Los Amigos được chọn vào hội đồng thành phố. Ngoài việc được chọn vào hội đồng thành phố, em Christian Feliciano trường Pacifica và Cody Tran, cùng với em Wendy Ha trường La Quinta được chọn làm ba ứng cử viên tranh chức thị trưởng vào vòng chung kết.

Mỗi ứng cử viên vòng chung kết phải thuyết trình hai phút trước cử toạ là hội đồng học sinh Ngày Thanh Niên Tham Gia Chính Quyền. Sau đó các em dùng bữa trưa do thành phố khoản đãi với sự có mặt của Thị Trường Thành Phố, ông Steve Jones, là khách mời diễn thuyết. Kết quả sau khi kiểm phiếu là em Cody Tran trường Pacifica được bầu vào chức thị trưởng để đại diện các bạn.