GGUSD AVID Students Receive Hundreds of Thousands in College Scholarships - article thumnail image

Học Sinh Chương Trình AVID của Khu Học Chính Garden Grove Được Trao Tặng Học Bổng Vào Đại Học Trị Giá Hàng Trăm Nghìn Đô

Vào ngày 24 tháng 4, Sở Giáo Dục Hạt Orange đã tổ chức buổi lễ Tuyên Dương & Trao Học Bổng năm 2018 cho các Học Sinh Lớp 12 có thành tích nổi bật trong chương trình AVID tại các trường Trung Học Cấp II trong toàn hạt Orange. Trong đó, ba mươi học sinh lớp 12 chương trình AVID của Khu Học Chính Garden Grove đã được trao tặng hơn $640,00 học bổng đại học.           

Luật sư Lân Nguyễn, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu, “Chương trình AVID đã trở nên một trong những chương trình có tác động tích cực và ý nghĩa nhất mà các học sinh GGUSD có cơ hội tham gia.” “Là những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên đại học, các học sinh xuất sắc lớp 12 trong chương trình AVID vô cùng háo hức để theo đuổi những mục tiêu thú vị và những học bổng này sẽ rất hữu ích cho các em trên con đường dẫn đến thành công.”

Trong buổi lễ tuyên dương của toàn hạt, em Jessie Duran, học sinh xuất sắc lớp 12 trong chương trình AVID tại trường Trung Học Cấp II Los Amigos, đã đọc một bài diễn văn chính về cách vượt qua những trở ngại cá nhân, sức mạnh của chương trình AVID trong cuộc sống của em và những mục tiêu đại học mà em đang trên bước đường đạt đến thành công.

Các em học sinh lớp 12 xuất sắc của GGUSD gồm có Nadyah Shah, trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande; Jessica Talingo, trường Trung Học Cấp II Garden Grove; Yiwen Tan, trường Trung Học Cấp II La Quinta; Jessie Duran, trường Trung Học Cấp II Los Amigos; Patsy Alcocer, trường Trung Học Cấp II Pacifica; Phillip Huynh, trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos; và Jennifer Navarrete, trường Trung Học Cấp II Santiago.

Việc phổ biến rộng rãi chương trình AVID tại các trường Trung Học Cấp I và Trung Học Cấp II của GGUSD góp phần đáng kể giúp học khu đạt vị trí dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học với số lượng học sinh lớp 12 hoàn tất những bài thi tuyển cam go để vào đại học vượt trên số lượng của hạt cũng như của tiểu bang. Trường Trung Học Cấp I Doig và trường Trung Học Cấp II Santiago được tuyên dương là trường kiểu mẫu trên toàn quốc trong việc thực hiện chương trình AVID, và trường Trung Học Cấp I Alamitos được tuyên dương là trường xuất sắc trong tất cả các trường. GGUSD cũng có những bước tiến mới là cho các học sinh lớp sáu có cơ hội để học hỏi các phương cách của chương trình AVID.

 

 

Hình ảnh: Jessie Duran, học sinh lớp 12 trường Trung Học Cấp II Los Amigos, được tuyên dương là một Học Sinh Lớp 12 Xuất Sắc trong Chương Trình AVID và đọc một bài diễn văn chính trong buổi lễ Tuyên Dương & Trao Học Bổng năm 2018 của Sở Giáo Dục Hạt Orange.