Forty GGUSD Schools Named to Honor Roll for High Student Achievement - article thumnail image

Bốn Mươi Trường GGUSD Nhận Bằng Khen Danh Dự Tuyên Dương Thành Quả Học Vấn Cao

Tuần này, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được tuyên dương là Học Khu Danh Dự của California cùng với 40 trường của học khu được chọn là Trường Danh Dự California năm 2017-2018. Đây là sự tuyên dương về thành quả học vấn cao của học sinh, giảm bớt sự chênh lệch về thành quả và số học sinh sẵn sàng vào đại học cao.   

Có 1.798 trường đạt thành quả cao được chọn nhận bằng khen cao quý ‘Trường Danh Dự  California Năm 2017-2018  do Hội Thân Hữu Thành Quả Giáo Dục (ERP) và Chiến dịch Giáo Dục Doanh Nghiệp Ưu Việt (CBEE), một liên hiệp các lãnh đạo doanh nghiệp và giáo dục cấp quốc gia trao tặng.

Các trường GGUSD được nhận bằng khen Trường Danh Dự  California Năm 2017-2018 gồm có Trường Tiểu Học Allen, Anthony, Barker, Brookhurst, Carrillo, Cook, Evans, Excelsior, Faylane, Gilbert, Hazard, Hill, Lawrence, Marshall, Mitchell, Morningside, Murdy, Newhope, Parkview, Paine, Patton, Post, Riverdale, Rosita, Stanford, Stanley, Sunnyside, Warren, và Trường Tiểu Học Zeyen; Trường Trung Học Cấp I Alamitos, Doig, Irvine, Jordan, McGarvin, Ralston và trường Walton; Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, Garden Grove, La Quinta và trường Rancho Alamitos.

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, Teri Rocco nói: “Chúng ta rất hãnh diện về các trường của chúng ta có tiếng là đạt thành quả học vấn và các nhà giáo dục xuất sắc nỗ lực giúp đỡ tất cả học sinh thành công”.

Các Trường Danh Dự California thể hiện phương cách giảng dạy dựa trên thực nghiệm, các mục tiêu học vấn phù hợp với việc giúp học sinh sẵn sàng vào đại học và chọn ngành nghề, dùng dữ liệu để theo dõi và chứng minh thành tựu cao của học sinh và nhiều hơn nữa. 

 

###

           

Học Khu Garden Grove phục vụ hầu hết cư dân của thành phố Garden Grove và một phần cư dân của các thành phố Santa Ana, Anaheim, Westminster, Cypress, Stanton, và Fountain Valley.

 

Trong hình: Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Evans, Lynn Hardin và các em học sinh của trường Evans gần đây tổ chức mừng danh hiệu Trường Ưu Tú của California năm 2018. Trường Evans là một trong 11 trường thuộc Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đạt danh hiệu này và giờ đây trường Evans cũng được chọn là một trong 40 trường thuộc GGUSD được tuyên dương là Những Trường Danh Dự California.